Oktava d.o.o., Maksimirska 100c, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, MB: 1039504,
OIB: 94224257146, IBAN: HR2623400091110243137 od samih početaka poslovanja iznimu pažnju pridaje zaštiti vaše privatnosti  i vaših osobnih podataka. Najbitnije nam je vaše povjerenje jer samo tako moguće je ostvariti dugotrajan i profesionalan odnos.

Početkom primjene „ Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ“ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18), zaštita vaših osobnih podataka podignuta je na još višu razinu.


Što je osobni podatak

„Osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac  čiji  se  identitet  može  utvrditi  jest  osoba  koja  se  može  identificirati  izravno  ili  neizravno,  osobito  uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili  više  čimbenika  svojstvenih  za  fizički,  fiziološki,  genetski,  mentalni,  ekonomski,  kulturni  ili  socijalni  identitet  tog pojedinca; 

Što je obrada podataka?

„Obrada”  znači svaki  postupak  ili skup postupaka  koji  se obavljaju na osobnim podacima ili na  skupovima osobnih podataka,  bilo  automatiziranim  bilo  neautomatiziranim  sredstvima  kao  što  su  prikupljanje,  bilježenje,  organizacija, strukturiranje,  pohrana,  prilagodba  ili  izmjena,  pronalaženje,  obavljanje  uvida,  uporaba,  otkrivanje  prijenosom, širenjem  ili  stavljanjem  na  raspolaganje  na  drugi  način,  usklađivanje  ili  kombiniranje,  ograničavanje,  brisanje  ili uništavanje;

Prikupljanje osobnih podataka
Osobne podatke prikupljamo:

Kao voditelj obrade osobnih podataka naših kupaca i/ ili korisnika naših usluga obvezujemo se na zaštitu vaših osobnih podataka.

 

Oktava d.o.o. prikuplja vaše podatke:

Zakonitost obrade
 
Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:
(a)   ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
(b)  obrada  je  nužna  za  izvršavanje  ugovora  u  kojem  je  ispitanik  stranka  ili  kako  bi  se  poduzele  radnje  na  zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
(c)   obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
(d)  obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
(f) obrada  je  nužna  za  potrebe  legitimnih  interesa  voditelja  obrade  ili  treće  strane,  osim  kada  su  od  tih  interesa  jači interesi  ili  temeljna  prava  i  slobode  ispitanika  koji  zahtijevaju  zaštitu  osobnih  podataka,  osobito  ako  je  ispitanik dijete.

 

Uvjeti privole

1. Kada se obrada temelji na privoli, voditelj obrade mora moći dokazati da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka.
2. Ako  ispitanik  da  privolu  u  vidu  pisane  izjave  koja  se  odnosi  i  na  druga  pitanja,  zahtjev  za  privolu  mora  biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika. Svaki dio takve izjave koji predstavlja kršenje ove Uredbe nije obvezujući.
3. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju  privole  prije  njezina  povlačenja. Prije  davanja privole,  ispitanika  se o  tome obavješćuje.  Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.
4. Kada  se  procjenjuje  je  li  privola  bila  dobrovoljna,  u  najvećoj  mogućoj  mjeri  uzima  se  u  obzir  je  li,  među  ostalim, izvršenje  ugovora,  uključujući  pružanje  usluge,  uvjetovano  privolom  za  obradu  osobnih  podataka  koja  nije  nužna  za izvršenje tog ugovora.

Uvjeti koji se primjenjuju na privolu djeteta u odnosu na usluge informacijskog društva

1. Kada se primjenjuje članak 6. stavak 1. točka (a), Opće uredbe o zaštiti podataka, u pogledu nuđenja usluga informacijskog društva izravno djetetu, obrada  osobnih  podataka  djeteta  zakonita  je  ako  dijete  ima  najmanje  16  godina.  Ako  je  dijete  ispod  dobne  granice  od 16  godina  takva  je  obrada  zakonita  samo  ako  i  u  mjeri  u  kojoj  je  privolu  dao  ili  odobrio  nositelj  roditeljske odgovornosti nad djetetom.

 

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti poduzeće Oktava d.o.o. na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Registriranjem vašeg korisničkog računa na www.oktava.hr smatra se da ste dali privolu za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka.

 

Prosljeđivanje vaših osobnih podataka
Vaše podatke prosljeđujemo trećoj strani samo ako je to potrebno u cilju izvršenja procesa prodaje (primjerice dostavnoj službi u cilju pravodobne i efikasne dostave) ili učinkovitog izvršenja usluge koju ste od nas zatražili.
Vaše podatke možemo proslijediti trećoj strani radi izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora s vama te radi ispunjavanja zakonskih obaveza.
Vaše podatke možemo  prosljeđujemo trećoj strani ako je to potrebno za svrhu za koju ste vi dali izričitu privolu.

 

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci korisnika, Oktava d.o.o.  je u pojedinim slučajevima obvezna čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi i zakoni ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje naše poduzeće na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se trajno brišu iz evidencije.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini privola korisnika osobni podaci se čuvaju do povlaćenja privole ili prestankom svrhe i/ili potrebe za koju su prikupljeni.

 

Pravo naših kupaca proizvoda i/ili korisnika naših usluga s obzirom na osobne podatke:
Pravo na pristup osobnim podacima
Pravo na ispravak osobnih podataka
Pravo na brisanje osobnih podataka (Pravo na zaborav)
Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
Pravo na prenosivost podataka
Pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka

Da biste zatražili gore navedena prava molim da nas kontaktirate na e-mail
osobni-podaci@oktava.hr
Ako imate otvoren korisnički račun na našim internet stranicama sami možete provesti postupke nekih od gore navedenih prava s time da nas o istome obavjestite na dani e-mail.

Za detaljnije molimo pogledati Opću uredbu o zaštiti podataka.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

U ime internet stranica www.oktava.hr i poduzeća OKTAVA d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja.Podatke o kupcima/korisnicima ne koristimo u svrhu bilo kakve marketinške kampanje.

Kupci/korisnici mogu odabrati da li žele ili ne primati obavijesti putem e-mail pošte.Obavijesti putem e-maila odnose se na novosti na internet stranicama www.oktava.hr.

Svi naši djelatnici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Politika kolačića (cookies)

Da bi internet stranice www.oktava.hr mogle funkcionirati na ispravan način, iste koriste kolačiće (eng. cookies). Ne korisitimo nikakve druge kolačiće osim kolačića koji su sastavni dio sustava internet stranice www.oktava.hr

Kolačići su male tekstualne datoteke koje sadrže određenu količinu informacija i spremaju se na Vaše računalo, mobitel ili tablet. Kolačići u pravilu spremaju Vaše postavke kako bi se vašim povratkom na naše internet stranice prikazale informacije prilagođene vašem odabiru ili potrebama.Sama internet stranica ne može dobiti pristup informacijama koje niste dali te ne može pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na Vašem računalu.
U svakom trenutku u vašem internet pregledniku (Edge, Explorer,Firefox,Chrome...) možete u postavkama privatnosti podesiti opciju da se kolačići automatski brišu s vašeg računala kad prestanete s pregledavanjem interneta odnosno kada ugasite internet preglednik.